Wyszukaj firmę we Wrocławiu

prawnik Wrocław

Wady lokalu zagrażające zdrowiu a wypowiedzenie umowy najmu

Umowy najmu lokali to jedne z powszechnie zawieranych umów. Co zrobić kiedy wynajmowany lokal okaże się wadliwy a ujawnione wady okażą się niebezpieczne dla naszego zdrowia? Jak postępować? Czy możemy wypowiedzieć taką umowę? Poniższe informacje powinny nieco rozjaśnić tę kwestię. Stosownie do brzmienia przepisu art.682 Kodeksu cywilnego, jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Tak więc powyższa regulacja prawna, której celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego  ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, ... CZYTAJ WIĘCEJ »