Wyszukaj firmę we Wrocławiu

prawo medyczne

Prawo medyczne – Prawo pacjenta do bezpłatnych leków w trakcie hospitalizacji

Polskie Prawo Medyczne to zbiór norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy (w tym lekarzy dentystów), pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych, jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych. Problematyka utrudnionego dostępu pacjentów do bezpłatnych leków w szpitalu jest obecnie jednym z istotnych zagadnień funkcjonowania służby zdrowia. Przepis art. 68 Konstytucji RP ... CZYTAJ WIĘCEJ »