Wyszukaj firmę we Wrocławiu

RODO – wdrożenia, audyty, doradztwo

Firma BASTION Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym wdrożeniem RODO w organizacjach.

Tworzymy doświadczony zespół, który działając razem, w całości wyczerpuje potrzeby w zakresie przygotowania organizacji do RODO.

wdrozenia-rodo-wroclaw

Rozporządzenie obowiązujące od 25 maja 2018 nie określa jednoznacznie w jaki sposób należy zabezpieczać dane osobowe w Przedsiębiorstwie. Artykuł 24 RODO stanowi, iż „administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać”. Niezbędna jest zatem stale aktualizowana, interdyscyplinarna wiedza.

W skład naszego zespołu wchodzą prawnicy, informatycy, audytorzy. Wychodzimy z założenia, że tylko holistyczne podejście do zagadnienia RODO gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych na najwyższym poziomie zapewniając Administratorowi danych osobowych skupienie na podstawowej działalności i możliwość dalszego
rozwoju firmy.

  • Bezpieczeństwo systemów IT
  • Bezpieczeństwo danych
  • Bezpieczeństwo antykorupcyjne
  • Zagadnienia prawne

Wdrażamy RODO w 6 krokach!

  1. Audyt procesów przetwarzania danych osobowych.
  2. Analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  3. Stworzenie, aktualizacja systemu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa.
  4. Szkolenie dla pracowników z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  5. Doradztwo w zakresie powołania IOD lub przejęcie jego obowiązków.
  6. Wsparcie i doradztwo powdrożeniowe.